فرازمینی ها هنوز از طریق ارتباطات رادیویی یافت نشده اند

نوشته شده توسط | تاریخ ۲۳/۱۱/۱۳۹۱ | نظرات بدون دیدگاه | بازدید 579
فرازمینی ها هنوز از طریق ارتباطات رادیویی یافت نشده اند

بررسی رادیویی سیاراتی که مظنون به داشتن حیات بودند هنوز هیچگونه موجودات فرازمینی نیافته اند اختصاصی سایت صنعت - در طی چندین سال گذشته تعداد انگشت ...