بزرگترین چیزبرگر جهان

نوشته شده توسط | تاریخ ۱۴/۰۶/۱۳۹۱ | نظرات بدون دیدگاه | بازدید 931
بزرگترین چیزبرگر جهان

بزرگترین چیزبرگر جهان اختصاصی سایت صنعت - در مینسوتا، چیزبرگر بیکنی با رکورد جهانی را پخته شده است که 10 فوت قطر و وزنی بیشتر از ...